VDO วีดีโอคู่มือสอนการใช้ระบบอีเซอร์วิส (สำหรับประชาชน)

เจ้าหน้าที่สามารถดู VDO สอนการใช้ระบบอีเซอร์วิส ในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือแนะนำ ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.13.ตรวจเช็คพื้นที่จัดเก็บข้อมูล


14.วิธีการเช็คอีเมล์ เพื่อลงรับหนังสือ (สำหรับหน่วยงานภายนอก)

15.วิธีการลงรับหนังสือ (สำหรับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาลงรับ)

16.วิธีการตรวจเช็คการลงรับหนังสือ (ภายใน)


17.วิธีการตรวจเช็คการลงรับหนังสือ (ภายนอก)


7.สมุดทะะบียนส่ง (ภายในและภายนอก)

8.วิธีการลงรับหนังสือ EP.1

9.วิธีการลงรับหนังสือ EP.2

10.สมุดทะเบียนรับ (ภายใน)

11.การประหยัดงบประมาณค่าใช่จ่าย

12.วิธีการขอความเชื่อเหลือ support STS
1.วิธีการล็อกอินเข้าระบบ
2.แนะนำระบบสารบรรณ
3.วิธีการส่งหนังสือ (ภายใน)

4.วิธีการแจ้งเตือน Line ลงรับหนังสือ

5.วิธีการส่งหนังสือ (ภายนอก) EP.1

6.วิธีการส่งหนังสือ (ภายนอก) EP.2