VDO วีดีโอคู่มือสอนการใช้ระบบอีเซอร์วิส (สำหรับเจ้าหน้าที่)

เจ้าหน้าที่สามารถดู VDO สอนการใช้ระบบอีเซอร์วิส ในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือแนะนำ ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.


2.แนะนำระบบอีเซอร์วิสสำหรับเจ้าหน้าที่
3.แนะนำวิธีการเปลี่ยนสถานะแบบคำร้อง
4.แนะนำวิธีการพิมพ์แบบคำร้องเป็นไฟล์ PDF
1.วิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ